Transformació Industrial

La transformació  industrial és una realitat que marcarà en els propers anys una important revolució social i econòmica. I és una oportunitat per aprofitar el potencial del territori, per al desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació

 

El repte de la transformació en la indústria del present i del futur es basa en la integració de dos conceptes fonamentals:

  • Sostenibilitat: basada en els principis de l’economia circular.
  • Digitalització: Avenços tecnològics per la revolució industrial 4.0.

 

Per tal de fer front a aquest repte excepcional, es requereix d’una mirada transversal que inclogui la visió de les ciències ambientals, la tecnologia i la empresa i esdevenir així un agent de canvi en el teu sector.

La manera en què els sistemes naturals accedeixen, emmagatzemen i comparteixen informació sobre ells mateixos es poden considerar per dissenyar sistemes intel·ligents que aprofitin al màxim la utilització dels recursos disponibles.

L’economia circular és un concepte en què el creixement i la prosperitat estan deslligades del consum de recursos naturals i de la degradació dels ecosistemes. És la única estratègia per assegurar els recursos naturals a llarg termini.

Cal aplicar una mirada diferent per avançar cap a una industria més intel·ligent i sostenible que doni respostes als reptes socials i ambientals

El Vallès Occidental és un territori pioner en la seva aposta per la indústria, amb el Pacte per la Reindustrialització i per l’economia circular, amb la iniciativa Vallès circular.  Un marc d’acció alineat totalment amb el Pacte Nacional per la Indústria que va signar el Govern de Catalunya al 2017 amb els principals agents socials i econòmics, i que marca les principals polítiques de desenvolupament econòmic que s’estan definint  i impulsant.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil, regulat per l’Ordre TSF/289/2016.