Estructura del Programa

L’acció formativa “Transformació Industrial: Economia circular i Indústria 4.0” està desenvolupada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Grup de recerca de Wireless Communications) i el Consell Comarcal del Vallés Occidental que desenvolupa accions complementàries.

Es desenvolupa dins del marc del projecte del Programa Singular. Ofereix actuacions per millorar  la qualificació professional i potenciar les possibilitats d’accés al mercat laboral amb dues línies d’acció:

Els mòduls corresponents a cada bloc de competències són els següents:

 

Accions complementàries

Visites a entorn productiu, tallers de preparació per a la recerca de feina i acompanyament individual en l’accés al món laboral.

Aquestes activitats es faran de forma paral·lela a l’acció formativa, habitualment els dimecres.

 

Lloc i horari:

Les classes es duran a terme a l‘Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb inici el proper 01 d’Abril del 2019.

L’horari de les classes és el següent:

  • Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores.
  • Esporàdicament també es farà classe el dimecres.

 

Al finalitzar el curs s’entregarà un certificat oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona.