Estructura del Programa

El programa presenta una estructura de blocs, amb una part de formació en competències, una plataforma d’innovació oberta i co-creació i un catàleg d’experiències:

screen-shot-2017-02-20-at-15-23-48

Pel que fa referència a la formació, els blocs que es proposen són els següents:

 1. Technology & Green Skills (180h)
  1. Internet de les coses
  2. Tècniques de fabricació digital
  3. Big Data
  4. Programació d’aplicacions
  5. Econdisseny de productes i serveis
  6. Consum i producció responsable
 1. Competències transversals (60h)
  1. Inserció Laboral
  2. Medi Ambient
  3. Igualtat de Gènere
  4. Seguretat Laboral
  5. Metodologies d’aprenentatge
  6. Treball en equip
  7. Lideratge
  8. Cultura d’innovació
 1. Actitud emprenedora (plataforma d’innovació oberta i co-creació) (100h)
  1. Anàlisi d’oportunitats
  2. Laboratori d’idees
  3. Co-creació de propostes
  4. Creativitat
  5. Comunicació
  6. Models de negoci

Per aplicar els coneixements i les competències adquirides, i a partir de les visites/xerrades/tallers que es realitzaran, es dissenyaran propostes que puguin ser executades com a experiències pilot.

Aquestes propostes constituiran un “Catàleg d’experiències” obert a l’entorn i a les empreses, que ha de servir per millorar el perfil professional i obrir noves oportunitats d’ocupació.