Per què participar-hi?

Aquest curs ofereix un paquet de matèries de diferents disciplines, amb una visió integral i actualitzada de la formació i dels continguts.

Partint de la formació de base de cada participant, aquesta acció obre la possibilitat d’assolir un perfil professional més transversal i polivalent, amb capacitat per participar en la revolució industrial que marca el repte de present i futur, ja sigui des de l’àmbit públic o privat:

Les sortides professionals es situen entorn a:

  • Empreses: implementació d’innovacions en els processos productius o en la reorientació de models de negoci de les empreses.
  • Administracions i entitats: executant actuacions dins les iniciatives i polítiques de foment del desenvolupament econòmic i la transformació industrial.

L’acció formativa es desenvolupa dins d’una aposta de territori marcada pel Pacte per la Reindustrialització, i d’un projecte global per dinamitzar l’ocupació dels joves entorn de l’activitat industrial.

La participació de 11 entitats en el projecte i la implicació en la iniciativa territorial dels principals agents socials i econòmics de la comarca (les administracions locals, organitzacions empresarials i sindicats, universitats i centres de recerca, associacions professionals…), fan d’aquest projecte una gran oportunitat per als joves i les joves que participin, per trobar un lloc de treball i per situar-se en un entorn de futur.