Professorat i tutors/es

Els diferents grups de recerca i departaments implicats en la docència del programa són:

  • Grup de recerca Wireless Communications
  • Grup de recerca Wireless Information Networking
  • Laboratory for Hardware-Software Prototypes & Solutions
  • Departament d’Enginyeria de la Informació i les Comunicacions
  • Barcelona Science and Technology Studies Group
  • Departament de Pedagogia Aplicada
  • Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals
  • Departament de Física
  • Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció

economia_circular